• BannerPand
  • Bannerzonnepanelen
  • BannerGroener

Disclaimer

Dit is de enige officiële website van Tripa B.V. Het is niet toegestaan (delen van) deze website voor gebruik elders op internet aan te wenden.

De informatie op deze website is met de grootste zorg verzameld en verwoord. Desondanks kan aan de inhoud van deze website expliciet noch impliciet enig recht worden ontleend.

Genoemde handels-, product- en merknamen, alsmede getoonde logo's, beeldmerken, ontwerpen en foto's zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Op al onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd onder nummer 32039797 bij KvK Utrecht. 

E-mail en bestellingen geplaatst via deze website bereiken Tripa langs electronische weg. Er kunnen zich storingen of vertragingen voordoen waardoor uw bericht of bestelling ons niet (tijdig) bereikt. Dit ligt buiten onze invloedsfeer. Ook wij zijn voor een groot deel van het berichtenverkeer afhankelijk van installaties van derden. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren.

Kleurkaarten in PDF en andere bestandsformaten op deze website dienen om een indicatie te geven van het aantal kleuren, soorten en patronen, ook bij raadpleging op gecalibreerde apparatuur. Gebruik bij uw keuze voor een bestelling altijd originele kleurkaarten of kleurwaaiers. Deze kunt u kosteloos bij ons aanvragen.